Halőrzési Hírek

 

 

- 2019 szeptember 26.-án két személlyel bővült társadalmi halőreink létszáma.
Ifj. Hatvani József és Bajusz Zoltán sikeres vizsgát, majd esküdt tett Papp András
Megyei Halászati Felügyellő előtt.

Tisztelettel kérjük a horgásztársakat, hogy segítség munkájukat !
 

 

-2017 május 13. Társadalmi halőri értekezlet.

A halőrők és társadalmi halőrök áttekintették a halőri tevékenység fokozásának lehetőségeit, és az eltelt időszak ellenőrzési tapasztalatait. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy tevékenységük elsődleges célja az országos és a helyi horgászrend betartatása, rendelkezéseinek maradéktalan végrehajtása. Az eltelt időszak eseményeit elemezve, az alábbi észrevételeket tették:

  • - családtag, barát horgászata: számos esetben előfordult, hogy egy család horgászott egy állami jeggyel. Az országos horgászrend úgy rendelkezik, hogy az jogosult jogszerüen horgászni nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, aki az ismeretekből vizsgát tett és állami horgászjeggyel, valamit az adott vízterületre érvényes területi engedéllyel rendelkezik.
  • Tehát, ha a barát, az ismerős, a feleség nincs állami horgászjegy birtokában, a tavon horgászatra NEM jogosult.
  • - kifogott halak megtartása: az országos horgászrend úgy rendelkezik, -amennyiben a horgász úgy dönt, hogy a kifogott halat meg kívánja tartani, a kifogás után azonnal köteles beírni a fogási naplóba annak idejét, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület kódját és a kifogott hal súlyát rögzíteni, -ezzel legalízálni a hal birtoklását-.
  • Amennyiben a horgász nem kívánja megtartani, vagy nem jogosult a hal megtartására; -a kifogott halat köteles       AZONNAL visszahelyezni. / a késlekedés szabálysértési feljelentést von maga után! /    
  •  

 

- részlet a "DÉLMAGYARORSZÁG" c. napilap 2016 szeptember 5. -i számának 4. oldaláról:

a cikk itt olvasható:

 

- A Kiszombori Sporthorgász Egyesület tagjai közül Oláh Sándor, és Szabó Ferenc horgásztársunk sikeres Társadalmi Halőri vizsgát tett.  A fenti tagtársainkon túl Rácz Krisztián Társadalmi Halőr is megbízást kapott ellenőri feladatok végrehajtására. Kérjük horgásztársainkat, hogy munkájukat a Horgászrendben foglaltak alapján segítsék.

Kiszombor 2016. 08. 23.

Vezetőség nevében:  Bujdosó Géza

 

 

- Társadalmi Halőr vizsga Szeged

  • Társadalmi halőr jelöltjeink eredményes vizsgát tettek 2014 03 24-én Szegeden a Csongrád Megyei Kormány Hivatal  Földművelésügyi Igazgatóságán  Papp András Megyei Halászati főfelügyelő előtt.

Vizsgázók: Bujdosó Géza, Kiss Róbert, Tóth János, Borcsa Zoltán, Paku Tamás, Fodor Antal.

 


 

 

 

- VIGYÁZÓ SZEMETEK A VÁLYOGOSRA VESSÉTEK !

 

Minden horgász izgatottan várja az október elsején történő telepítést, amikor az elmúlt időszak egyik leg jelentősebb mennyiségű telepítése során (800 kiló) ponty érkezik a Vályogosba.

A telepítést követően a hét végi környezetrendezési munkálatok elvégzéséig teljes tilalom került elrendelésre, így sokan gondolhatják azt, hogy senki sem lesz a vízparton.
Ezért a társadalmi halőröknek kiemelt jellegű feladat végrehajtást jelent ez az időszak, hiszen tudjuk azt, hogy nem csak a jó szándékú emberek figyelik az itt zajló eseményeket, hanem azok is, akik illegális úton szeretnének hozzájutni a tagság vagyonához. Az elmúlt időszakban is be kellett számolnunk ilyen jellegű kísérletről, melyet társadalmi ellenőreink sikeresen megakadályoztak.

A fentiek ismeretében a szeptember hónap vége az őrzés védelem megszervezésével, és az együttműködőkkel való kapcsolatfelvétellel, tájékoztatási és szervező munkával telt. A Kiszombori Horgászegyesület Társadalmi halőrei együttműködve a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltséggel, a Kiszombori Rendőrőrssel, és a Kiszombori Polgárőr Egyesülettel fogják végezni az őrzés védelmi feladatokat.

Tehát sompolygók és settenkedők figyelem! Fokozott ellenőrzés várható a Vályogos tó partján, de vízen is, hiszen a csónakos horgászoknak köszönhetően, a vízről is figyelemmel kísérjük az eseményeket. Már csak a légtér marad szabadon, de még a jövőben történhet valami... !

Az üggyel kapcsolatosan bárki bejelentést tehet a 06 70 771 49 53 telefonszámon.

 


 

  • - Sajnos nem csak a jó szándékú emberek találják meg tavunkat, de köszönet Társadalmi Halőreink és a velünk együttműködő Határrendészek, Rendőrök, Polgárőrök áldozatos munkájának, sikeresen vesszük fel a harcot!
  • A Kiszombori Horgászegyesület Társadalmi Halőre 2013 július 11.-én egy fő engedély nélkül horgászó személlyel szemben intézkedett, akit a Halászati Felügyelő 30.000 forint halvédelmi bírság megfizetésére kötelezett. Valamint nevezett részére állami horgászjegy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év időtartamon belül nem adható ki.


Értékeink megőrzése közös érdek! Kérünk mindenkit hogy segítse ez irányú munkánkat!

 


Bujdosó Géza           

 

 

   

Last edited: April 18, 2022, 22:41