Horgászrend

 

/  É r v é n y e s : 2020. február 15 -től  /

 

A törvényekben, rendeletekben és országos horgászrendben meghatározottakon túl az alábbiak betartása kötelező. Az egyesület a vízterületre területi engedélyt, ad ki. Az éves féléves, kedvezményes területi engedélyek heti, hétvégi és napijegyek árát a közgyűlés határozza meg, melyek a vízparton kifüggesztésre kerülnek.

A horgászrend a területi engedély melléklete.


1. Mennyiségi korlátozások:

 - Felnőtt horgász:

Naponta legfeljebb 3 db darabszám korlátozás alá eső halat és amurt tarthat meg, melyben fajtánként legfeljebb 2 db lehet. (pl.: 2 db ponty és 1db amur, vagy 2db csuka és 1db ponty, stb.).

Évente a felnőtt horgász összevontan 20 db pontyot és amurt foghat, valamint maximum 10 db ragadozó halat.

Kivéve a harcsa, amiből 3 db. fogható. Ezzel együtt is csak 3 db nemes hal fogható naponta. A harcsára az éves darabszám korlátozás nem vonatkozik.
A mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív kategóriába tartozó halakból, kivéve a törpeharcsa naponta 3 kg-ot vihet el.

Aki az éves mennyiséget megfogta, az új területi engedélyt válthat, az első engedély lezárásával, a meg nem fogott mennyiségeket elveszíti.


 - Ifjúsági horgász és a kedvezményes engedély tulajdonosa:

Naponta 2 db darabszám korlátozás alá eső halat és amurt tarthat meg, fajtánként maximum egyet.
Az ifjúsági horgász, valamint kedvezményes engedélyes összevontan 10 db pontyot, és amurt tarthat meg, valamint 5 db ragadozó halat.
Kivéve a harcsa, amiből 2 db. fogható. Ezzel együtt is csak 2 db nemes hal fogható naponta. A harcsára az éves darabszám korlátozás nem vonatkozik.
A mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív hal kategóriába tartozó halakból, kivéve a törpeharcsa naponta 3 kg-ot vihet el.


 - Gyermekjegy tulajdonosa:

1 db úszós vagy fenekező készséggel, 1 db horoggal szerelve, kizárólag felnőtt felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig szülői felügyelettel horgászhat.
Naponta maximum 1 db darabszám korlátozás alá eső halat és amurt tarthat meg, évente összesen 5 db-ot vihet el. Mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív halból, kivéve a törpeharcsa gyermekjeggyel naponta 3 kg-ot vihet el.

 

- Gyermek Napijegy:

Csak mennyiségi korlátozással NEM védett, egyéb halfaj megtartására jogosít.

 

- Sporthorgász jegy tulajdonosa, megfogott és kifogott halat nem tarthat meg.

 


2. Méret, és súlykorlátozás:

  • A PONTY 30 cm felett -amennyiben az egy kilós testtömeget eléri-, és 5 kg alatt tartható meg!
  • Az AMUR 50 cm felett. 5 kg alatt tartható meg.
  • A COMPÓT egész évben megtartani T I L O S !
  • A kifogott nagy halakat kíméletesen kezelve kell visszaengedni!
  • A többi halfajra az országos horgászrend korlátozásai mérvadóak.


3. Tilalmi időszakok:

A ponty fogási tilalmi ideje országos horgászrend szerinti, ez alól az egyesület felmentést kap.
Az egyéb tilalmi idők is az országos horgászrend szerint érvényesek. Tilalmi időt az Egyesület Vezetősége rendelhet el a halak védelmében, vagy más fontos indokból (Pl.: telepítés, közgyűlés, társadalmi munka, horgászverseny, vízpótlás, stb.)

A Vezetőség által elrendelt és napokban meghatározott tilalmi idő a tilalom kezdeteként megjelölt nap 0 órájával kezdődik, és a befejező nap 24 órájáig tart. Az órákban megadott tilalmi idő a megjelölés szerint alakul. A napi horgászati idő a Vezetőség által, az évszaknak megfelelően meghatározott órától óráig terjed, melyet a vízparton levő táblákra a Vezetőség kifüggeszt. A vízparton horgászfelszereléssel csak a nyitvatartásban megjelölt időpontok között érvényes engedéllyel szabad tartózkodni. Az éjszakai horgászat a nyitvatartásban feltüntetett időpontokban lehetséges visszavonásig!

 

Egyéb általános szabályok:
A tóra napijegy kapható, mely a kiállításkor kitöltött dátum szerinti napra érvényes a horgászrend mellékleteként kiadott nyitvatartási időn belül.

A vezetőség indokolt esetben a napijegy kiadását korlátozhatja.

Az Egyesület vizén az etetőkosár használata és az etetés megengedett, azonban etetni mértékletesen, és friss etetőanyaggal lehet. Csak elhajló, a nádszálnál nem szélesebb, nem vastagabb etetést jelző eszköz alkalmazható, melyet október 31.- ig a vízből el kell távolítani.

A pergető horgászat megengedett, de csak eredeti gyári, át nem alakított eszközökkel, a többi horgász zavarása nélkül! A vezetőség a vízszint állása, vagy egyéb körülmények figyelembevétele mellett korlátozhatja a pergető horgászatot. Ragadozóhalra az élőhalas módszer is használható. A kívülről megakasztott halat haladéktalanul vissza kell engedni, ez minden horgászmódszer esetén kötelező!

Kutyát a vízparton csak pórázon, szájkosár használatával lehet tartani, kutyát vagy bármilyen állatot a vízben fürdetni tilos! Ittas állapotban a vízparton horgászni, tartózkodni tilos! Gépkocsival csak száraz időben lehet a horgászhely közelébe állni, a partvonaltól legalább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel, azonban a közlekedési utakat szabadon kell hagyni, a közlekedőket és a horgászokat nem zavarhatják. A gátakra még száraz időben sem szabad autóval behajtani! A keskeny gátakra motort betolni nem szabad. Kétkerekű járművet a tó partvonalán csak tolni lehet. A vízparton szemetelni nem szabad, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos, előtte össze kell azt gyűjteni. A kifogott halakat a parton eldobni tilos, azt el kell vinni a horgászat végén.

A vízparton, illetve a vízen foglalt hely nincs, a csónakosok számára sem, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.

Aki ezt a szabályt megszegi, vitatkozik, vagy megjegyzéseket tesz, attól a területi engedély a fegyelmi eljárás lefolytatásáig bevonható! Horgászni csak magunk elé bedobott felszereléssel lehet partról és csónakból is úgy, hogy az a mellettünk levő horgászhelyen horgászó horgászt ne zavarja, a gát mindkét oldalára egyszerre bedobni tilos!
A javasolt védőtávolság 5 m.

A vízen csak sorszámmal ellátott, érvényes csónakengedéllyel rendelkező csónakkal lehet közlekedni és horgászni úgy, hogy a parti horgászt semmilyen módon ne zavarja.
A csónakengedélyen feltüntetett szabályok betartása kötelező. A csónakok csak a horgászhelyhez legközelebbi kijelölt kikötőkben tárolhatók. A kikötött csónakból csak a tulajdonos és vendége horgászhat.
Az engedéllyel nem rendelkező csónakokat a Vezetőség eltávolíttatja. Csónakból horgászni a hátsó kis-tavon nem lehet! A csónakban horgászó személy által elkövetett szabálytalanságért a csónak tulajdonosa felelős.

Tekintettel az intenzív halasításra, az országos horgászengedélyek közül csak az ún. fehér jegy, vagyis a tisztségviselői országos engedély az érvényes, melybe a Csongrád megyei Horgászegyesületek Szövetségének bélyegzője ezt lehetővé teszi. A Vályogosra a Csongrád megyei Horgászegyesületek Szövetsége által kiadott gyermekjegy nem érvényes. A gyermek horgász által elkövetett súlyos, vagy megismételt horgászvétség esetén  az ellenőr a terülleti engedélyt bevonhatja.

Éjszaka a horgászhelyet és a csónakot folyamatos fehér, vagy sárga fénnyel jól láthatóan ki kell világítani a kapásjelző, úszó világítása nem elegendő!

A megszákolás után megtartásra szánt nemes halat fél kilóra kerekítve haladéktalanul be kell írni a fogási naplóba, mégpedig a dátum és az óra – perc olvasható feltüntetésével  a horgászat csak ezután folytatható.

A mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív halakat a horgászat befejezésekor kötelező beírni! A halak beírás utáni cseréje szigorúan tilos! A fogási naplóban utólagos javítás tilos, azt csak ellenőr jelenlétében, láttamozásával lehetséges. A kifogott, és megtartásra szánt halat kíméletesen kell tárolni. A kifogott halat másik horgásznak átadni a vízparton tilos, akárki is írta be a fogási naplóba.

A megtartásra szánt halakat CSAK a horgászat befejezése után lehet elvinni a vízpartról, azt értékesíteni TILOS !
A merítő szák használata kötelező! A horgász köteles a kifogott hal mérésére alkalmas mérleget, hal kíméletes leölésére alkalmas eszközt és keletkezett szemét elszállítására alkalmas szemeteszsákot magánál tartani, ez a napijeggyel horgászók számára is kötelező!

Felnőtt és ifjúsági horgászok, -pergető horgászok kivételével-  kötelesek pontymatracot és szájfertőtlenítőt maguknál tartani, illetve szakszerűen alkalmazni.

Fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt fogási méretnél kisebb hal, vagy más víziállat fogása esetén a halat, illetve a víziállatot a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni. A vízparton horgászállást, ami a partnál beljebb ér, építeni nem szabad, a vízbe földet, követ tölteni tilos!

Halradar alkalmazása november 01 és március 15 között csak vezetőségi engedéllyel lehetséges.

Ellenőrizni, a jogszabályokban meghatározott személyek jogosultak. Az őrzési feladatok eredményesebb végrehajtása érdekében a KSHE. térfigyelő rendszert üzemeltet a Vályogos területén. A kamera működését megakadályozó, az eszközöket rongálókkal szemben eljárás kerül lefolytatásra!

A vízparton hangoskodni, kiabálni mások zavarása miatt tilos. A horgászrend megszegése esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A szabálytalanság észlelője köteles felszólítani a horgászrendet megszegő horgászt a cselekmény befejezésére! Amennyiben ez nem történik meg, köteles halászati őrt, társadalmi halőrt, vagy rendőrt értesíteni

Az intézkedő személy akadályoztatása, vagy vele szembeni tiszteletlen magatartás fegyelmi eljárást von maga után.

 


Kiszombor, 2020. február 15.Vezetőség