Horgászrend

 

/  É r v é n y e s : 2019. február 02 -től  /

 

A törvényekben, rendeletekben és országos horgászrendben meghatározottakon túl az alábbiak betartása kötelező. Az egyesület a vízterületre területi engedélyt, ad ki. Az éves féléves, kedvezményes területi engedélyek heti, hétvégi és napijegyek árát a közgyűlés határozza meg, melyek a vízparton kifüggesztésre kerülnek.

A horgászrend a területi engedély melléklete.


1. Mennyiségi korlátozások:

 - Felnőtt horgász:

Naponta legfeljebb 3 db darabszám korlátozás alá eső halat és amurt tarthat meg, melyben fajtánként legfeljebb 2 db lehet. (pl.: 2 db ponty és 1db amur, vagy 2db csuka és 1db ponty, stb.).

Évente a felnőtt horgász összevontan 20 db pontyot és amurt foghat, valamint maximum 10 db ragadozó halat.

Kivéve a harcsa, amiből 3 db. fogható. Ezzel együtt is csak 3 db nemes hal fogható naponta. A harcsára az éves darabszám korlátozás nem vonatkozik.
A mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív kategóriába tartozó halakból, kivéve a törpeharcsa naponta 3 kg-ot vihet el.

Aki az éves mennyiséget megfogta, az új területi engedélyt válthat, az első engedély lezárásával, a meg nem fogott mennyiségeket elveszíti.


 - Ifjúsági horgász és a kedvezményes engedély tulajdonosa:

Naponta 2 db darabszám korlátozás alá eső halat és amurt tarthat meg, fajtánként maximum egyet.
Az ifjúsági horgász, valamint kedvezményes engedélyes összevontan 10 db pontyot, és amurt tarthat meg, valamint 5 db ragadozó halat.
Kivéve a harcsa, amiből 2 db. fogható. Ezzel együtt is csak 2 db nemes hal fogható naponta. A harcsára az éves darabszám korlátozás nem vonatkozik.
A mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív hal kategóriába tartozó halakból, kivéve a törpeharcsa naponta 3 kg-ot vihet el.


 - Gyermekjegy tulajdonosa:

1 db úszós vagy fenekező készséggel, 1 db horoggal szerelve, kizárólag felnőtt felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig szülői felügyelettel horgászhat.
Naponta maximum 1 db darabszám korlátozás alá eső halat és amurt tarthat meg, évente összesen 5 db-ot vihet el. Mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív halból, kivéve a törpeharcsa gyermekjeggyel naponta 3 kg-ot vihet el.

 

- Gyermek Napijegy:

Csak mennyiségi korlátozással NEM védett, egyéb halfaj megtartására jogosít.

 

- Sporthorgász jegy tulajdonosa, megfogott és kifogott halat nem tarthat meg.

 


2. Méret, és súlykorlátozás:

  • A PONTY 30 cm felett -amennyiben az egy kilós testtömeget eléri-, és 5 kg alatt tartható meg!
  • Az AMUR 50 cm felett. 5 kg alatt tartható meg.
  • A COMPÓT egész évben megtartani T I L O S !
  • A kifogott nagy halakat kíméletesen kezelve kell visszaengedni!
  • A többi halfajra az országos horgászrend korlátozásai mérvadóak.


3. Tilalmi időszakok:

A ponty fogási tilalmi ideje országos horgászrend szerinti, ez alól az egyesület felmentést kap.
Az egyéb tilalmi idők is az országos horgászrend szerint érvényesek. Tilalmi időt az Egyesület Vezetősége rendelhet el a halak védelmében, vagy más fontos indokból (Pl.: telepítés, közgyűlés, társadalmi munka, horgászverseny, vízpótlás, stb.)

A Vezetőség által elrendelt és napokban meghatározott tilalmi idő a tilalom kezdeteként megjelölt nap 0 órájával kezdődik, és a befejező nap 24 órájáig tart. Az órákban megadott tilalmi idő a megjelölés szerint alakul. A napi horgászati idő a Vezetőség által, az évszaknak megfelelően meghatározott órától óráig terjed, melyet a vízparton levő táblákra a Vezetőség kifüggeszt. A vízparton horgászfelszereléssel csak a nyitvatartásban megjelölt időpontok között érvényes engedéllyel szabad tartózkodni. Az éjszakai horgászat a nyitvatartásban feltüntetett időpontokban lehetséges visszavonásig!

Egyéb általános szabályok:
A tóra napijegy kapható, mely a kiállításkor kitöltött dátum szerinti napra érvényes a horgászrend mellékleteként kiadott nyitvatartási időn belül.

A vezetőség indokolt esetben a napijegy kiadását korlátozhatja.

Az Egyesület vizén az etetőkosár használata és az etetés megengedett, azonban etetni mértékletesen, és friss etetőanyaggal lehet. Csak elhajló, a nádszálnál nem szélesebb, nem vastagabb etetést jelző eszköz alkalmazható, melyet október 31.- ig a vízből el kell távolítani.

A pergető horgászat megengedett, de csak eredeti gyári, át nem alakított eszközökkel, a többi horgász zavarása nélkül! A vezetőség a vízszint állása, vagy egyéb körülmények figyelembevétele mellett korlátozhatja a pergető horgászatot. Ragadozóhalra az élőhalas módszer is használható. A kívülről megakasztott halat haladéktalanul vissza kell engedni, ez minden horgászmódszer esetén kötelező!

Kutyát a vízparton csak pórázon, szájkosár használatával lehet tartani, kutyát vagy bármilyen állatot a vízben fürdetni tilos! Ittas állapotban a vízparton horgászni, tartózkodni tilos! Gépkocsival csak száraz időben lehet a horgászhely közelébe állni, a partvonaltól legalább 6 méterre, ahol lehet, az úthoz közel, azonban a közlekedési utakat szabadon kell hagyni, a közlekedőket és a horgászokat nem zavarhatják. A gátakra még száraz időben sem szabad autóval behajtani! A keskeny gátakra motort betolni nem szabad. A vízparton szemetelni nem szabad, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos, előtte össze kell azt gyűjteni.
A kifogott halakat a parton eldobni tilos, azt el kell vinni a horgászat végén.

A vízparton, illetve a vízen foglalt hely nincs, a csónakosok számára sem, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.

Aki ezt a szabályt megszegi, vitatkozik, vagy megjegyzéseket tesz, attól a területi engedély a fegyelmi eljárás lefolytatásáig bevonható! Horgászni csak magunk elé bedobott felszereléssel lehet partról és csónakból is úgy, hogy az a mellettünk levő horgászhelyen horgászó horgászt ne zavarja, a gát mindkét oldalára egyszerre bedobni tilos!

A vízen csak sorszámmal ellátott, érvényes csónakengedéllyel rendelkező csónakkal lehet közlekedni és horgászni úgy, hogy a parti horgászt semmilyen módon ne zavarja.
A csónakengedélyen feltüntetett szabályok betartása kötelező. A csónakok csak a horgászhelyhez legközelebbi kijelölt kikötőkben tárolhatók. A kikötött csónakból csak a tulajdonos és vendége horgászhat.
Az engedéllyel nem rendelkező csónakokat a Vezetőség eltávolíttatja. Csónakból horgászni a hátsó kis-tavon nem lehet! A csónakban horgászó személy által elkövetett szabálytalanságért a csónak tulajdonosa felelős.

Tekintettel az intenzív halasításra, az országos horgászengedélyek közül csak az ún. fehér jegy, vagyis a tisztségviselői országos engedély az érvényes, melybe a Csongrád megyei Horgászegyesületek Szövetségének bélyegzője ezt lehetővé teszi. A Vályogosra a Csongrád megyei Horgászegyesületek Szövetsége által kiadott gyermekjegy nem érvényes. A gyermek horgász által elkövetett súlyos, vagy megismételt horgászvétség esetén  az ellenőr a terülleti engedélyt bevonhatja.

 

Éjszaka a horgászhelyet és a csónakot folyamatos fehér, vagy sárga fénnyel jól láthatóan ki kell világítani a kapásjelző, úszó világítása nem elegendő!
Ellenőrizni a jogszabályokban meghatározott személyek jogosultak, akik az intézkedésük során a jogsértésről képet, és videó felvételt készíthetnek.

A megszákolás után megtartásra szánt nemes halat fél kilóra kerekítve haladéktalanul be kell írni a fogási naplóba, mégpedig a dátum és az óra – perc olvasható feltüntetésével  a horgászat csak ezután folytatható.

A mennyiségi korlátozással nem védett, és invazív halakat a horgászat befejezésekor kötelező beírni! A halak beírás utáni cseréje szigorúan tilos! A fogási naplóban utólagos javítás tilos, azt csak ellenőr jelenlétében, láttamozásával lehetséges. A kifogott, és megtartásra szánt halat kíméletesen kell tárolni. A kifogott halat másik horgásznak átadni a vízparton tilos, akárki is írta be a fogási naplóba.

A megtartásra szánt halakat CSAK a horgászat befejezése után lehet elvinni a vízpartról, azt értékesíteni TILOS !
A merítő szák használata kötelező!
A horgász köteles a kifogott hal mérésére alkalmas mérleget, hal kíméletes leölésére alkalmas eszközt és keletkezett szemét elszállítására alkalmas szemeteszsákot magánál tartani, ez a napijeggyel horgászók számára is kötelező!


Felnőtt és ifjúsági horgászok, -pergető horgászok kivételével-  kötelesek pontymatracot és szájfertőtlenítőt maguknál tartani, illetve szakszerűen alkalmazni.


Fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt fogási méretnél kisebb hal, vagy más víziállat fogása esetén a halat, illetve a víziállatot a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni. A vízparton horgászállást, ami a partnál beljebb ér, építeni nem szabad, a vízbe földet, követ tölteni tilos!

A vízparton hangoskodni, kiabálni mások zavarása miatt tilos. A horgászrend megszegése esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A szabálytalanság észlelője köteles felszólítani a horgászrendet megszegő horgászt a cselekmény befejezésére! Amennyiben ez nem történik meg, köteles halászati őrt, társadalmi halőrt, vagy rendőrt értesíteni

 


Kiszombor, 2019. február 02.Vezetőség