Környezet rendezés

 

 

  • Környezetrendezési munka, vagy annak megváltása  a 2017. február 18.-án megtartott közgyűlési döntése szerint az alábbiak szerint alakul:

 


f. Éves, kedvezményes, féléves és ifjúsági területei engedélyt váltó horgász nyilatkozni köteles arról, hogy a tárgy évre vonatkozóan 10000-ft. Környezetrendezési díjat:

  •   a /. Azonnal befizeti, erről névre szóló elismervényt kap.
  •   b /. Nem kívánja befizetni, mert igazoltan a területi jegy váltásakor elmúlt 70 éves.
  •   c /. Nem kívánja befizetni, de nyilatkozik arról, hogy tárgy évben öt alkalommal,
  •        (alkalmanként legalább 4 órát) részt vesz a környezetrendezési munkálatokban.


Amennyiben nyilatkozatának nem tesz eleget, akkor alkalmanként 4000-ft.környezetrendezési hozzájárulást lesz köteles megfizetni a következő évi területi engedély váltása előtt.
A vezetőség köteles megfelelő időközönként környezetrendezési munkát, vagy egyéb a horgászegyesület működését érintő közösségi munkát szervezni azoknak, akik nyilatkoztak arról, hogy ledolgozzák a környezetrendezési díjat.


A tag által vállalt és teljesített napokról a munkát átvevő vezetőségi tag vagy megbízott, névre szóló igazolást ad az érintettnek, amennyiben az elvégzett munka minősége az elvárásoknak megfelelő.
Amennyiben az érintett tag az általa vállalt öt alkalmat részben tudta teljesíteni, ebben az esetben a 4000-ft. megfizetése a nem teljesített napokra vonatkozik.


A 4000-ft.-os díj teljesítését a területi engedély kiadása előtt a területi jegy kiadója igazolja.
A környezetrendezési díjjal terhelt területi jegy váltása esetén az engedély kiadójának meg kell győződnie arról, hogy az elmúlt évben az akkor érvényes szabályok szerint a tag teljesítette-e ide vonatkozó kötelezettségeit, mivel az érintett területi engedélyek kiadása csak a kötelezettségek teljesítése, illetve nyilatkozattal történő elvállalása után lehetséges.

A környezetrendezési díj területi jegyenkénti összegéről a közgyűlés dönt, melyet a vezetőség a jegyárak listájával hoz nyilvánosságra.

Nádvágás, vízpótlás, és előre nem látható sürgős feladatok végrehajtására a vezetőség további környezetrendezési napot, vagy közösségi munkát rendelhet el, melyen a megváltott környezet rendezési díj, és az éves vállalt környezetrendezési munka felett, köteles minden tag, legalább 4 órát teljesíteni.

Közgyűlési döntés nem érinti az f. pont utolsó bekezdés beteg személyre vonatkozó szabályozás tartalmát.
A beteg személy írásos kérelmére a vezetőség jóváhagyásával a társadalmi munkavégzés, illetve díjfizetési kötelezettség alól mentesülhet, illetve mérséklést kaphat.


- A 70 évet betöltött személy jogosultságát a jegyváltása során, a kiadónál igazolhatja.

- A beteg személynek a kérelmet Kis Róbert Horgászmester környezetvédelmi felelőshöz kell eljuttatni, 

  Tel.:70/621-6745.                                                                               VEZETŐSÉG