Egyesűlet alapszabálya, vezetősége

 

 

A Kiszombori Sporthorgász Egyesület és a magyar állam képviseletében eljáró Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött 2003. január 1-jétől hatályos halászati jogra vonatkozó haszonbérleti szerződés 2018. január 1-jén már nem lesz hatályos, a halgazdálkodási jog a halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi. CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 23. §-a alapján. az ingatlantulajdonos önkormányzat tulajdonába kerül.

A Vályogos-tó megnevezésű önkormányzati tulajdonban lévő földingatlan 2003. január 1-jétől határozatlan idejű haszonbérleti szerződéssel a Kiszombori Sporthorgász Egyesület kezelésébe került.

A Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (2) bekezdése szerinti céloknak megfelelően a Vályogos-tó halgazdálkodási jogával kapcsolatban az önkormányzati vagyon állagának védelme, értéknövelő használata, költségtakarékos működtetése – a 05545/1. hrsz. ingatlan haszonbérlője, a vízfelület halászati jogának jelenlegi haszonbérlője – az érvényes, hatóság által jóváhagyott Halgazdálkodási tervvel és megfelelő szakemberállománnyal, valamint halászati eszközökkel rendelkező Kiszombori Sporthorgász Egyesület által tekinthető biztosítottnak.

Ezért a képviselő-testület 2017. december 12-én egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a Vályogos-tó halgazdálkodási jogát határozott időtartamra 2018. január 1. napjától, 2032. december 31. napjáig 15 éves időtartamra haszonbérleti szerződéssel a Kiszombori Sporthorgász Egyesület kezelésébe adja.

A haszonbérleti szerződést a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata részéről Szegvári Ernőné polgármester asszony, míg a Kiszombori Sporthorgász Egyesület részéről Miskolczi László KSHE-elnök írta alá.

 

- Egyesületünk alapszabálya:

 

- Egyesületünk vezetősége: