Egyesületünk MA

 

 

2020.02.15-én  Egyesületünk tagsága Éves Beszámoló Közgyűlést
tartott Kiszomboron az Ady Endre művelődési házban.

 

A közgyűlés első részében megemlékeztünk Borbély József horgásztársunkról, aki a közelmúltban halálozott el, valamint azokról a horgásztársainkról, akik már nem lehetnek közöttünk.

Ezt követően a KSHE. vezetősége Szegvári Ernőné polgármester asszony munkáját köszönte meg és ismerte el. Tagjaink közül kiemelkedő munkavégzéséért Ifj. Hatvani József vehetett át jutalmat.

A közgyűlés további részében a vezetőségi tagok és a bizottságvezetők számoltak be az elmúlt évi munkájukról. Ezt követően elfogadásra került a KSHE. Általános adatkezelési szabályzata illetve annak melléklete, valamint a KSHE. által üzemeltetett elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazására vonatkozó szabályzat, majd ennek tükrében a KSHE. fegyelmi szabályzata és a Horgászrend került módosításra. Ezek után a 2020. évi költségvetés került elfogadásra. Végezetül az egyesület elnöke köszönte meg az elmúlt évi munkavégzést, és foglalta össze az ez évi feladatokat.

 

Az elfogadott szabályzatok itt olvashatók:

 

 


 

 

2018. február 24-én 09 órakor 40 fő részvételével a egyesületünk megtartotta éves közgyűlését,
melyen röviden az alábbiak történtek:

 

 

Az esemény meghirdetésre került a tóparti hirdetőtáblákon, a Web-lapon, elektronikus hírlevél formájában, a Kiszombori híradóban, a Makói mozaik-ban, és a Délmagyarország napilapban.
A kötelező formalitásokon túl a vezetőség tagjai, és a bizottságvezetők beszámoltak éves tevékenységükről, melyet a jelenlévő tagság kérdés nélkül, egyhangú szavazással elfogadott.
Kiemelt témaként az egyesület tevékenysége került megbeszélésre a törvényekkel, halgazdálkodási joggal kapcsolatban, valamint az Önkormányzattal, Rendvédelmi szervekkel, Polgárőrséggel kapcsolatos együttműködési kérdésekben. Az együttműködők anyagi és egyéb jellegű segítségét az egyesület teljes tagsága nagyra értékeli, és köszöni.
A tagok közül is nagyon sokan aktívan tevékenykednek, de az mindenkinek el kell fogadnia, hogy a horgásztavunkat csak közös munkával tudjuk működtetni, ebben sokat kell fejlődnünk.

 


Az egyesület vezetősége Tóth János horgásztársunk eltelt időszakban végzett munkáját egy kerékpárral jutalmazta.   Ez úton is gratulálunk neki.

A közgyűlés a lebonyolított viták utáni szavazással az alábbiakról döntött:

-   500 Ft-al megemelte a napijegyek árát.
-   Az amur megtartható méretét 10 kg.-ban határozta meg.
-   Felhatalmazta a vezetőséget, hogy indokolt esetben korlátozza a telepítések után a napijegy kiadást.

Viszont nem sikerült előrelépni a kötelező környezetrendezéseken túli rendkívüli munkavégzésekről, így az eredeti szabályozás marad érvényben, ami szerint a vezetőség mindenki részére egy alakalommal 4 óra időtartamban rendelhet el ilyen jellegű tevékenységet.
A jelölő bizottság mandátuma lejárt ezért a szavazást követően Fodor Antal bizottságvezető, Varga István tag, Ifj. Hatvani József tag személyében megválasztásra került. A választás azért is lényeges, mert jövőre tisztújító közgyűlés kerül megrendezésre. Ezúton is kérjük azoknak az aktív tagoknak a jelentkezését, akik részt kívánnak venni az egyesület munkájában.  Jelentkezzenek a bizottság tagjainál.
A közgyűlés elfogadta a 2018 évi költségvetését.
Nádvágási környezetrendezési munka került meghirdetésre, majd a rendezvény véget ért.

 


 

 

- Október 08.-án 10:20 körül elkészült a kistó vizfelületét felügyelő kamera.
Köszönet: Paku, Hatvani, Ács, Tóth, Oláh, Horváth, Bajusz sporttársaknak!

 


*

 

 • - Egyesületünk 2017. február 18-án  09:00-kor közgyülést tartott,

 

 

 - 2017 január 07, 08, 15, 17, 18, 21, 22, 28.-án és 29.-én  egyesületünk környezetrendezési munkát szervezett. Ács István, Vas János, Kelemen Mihály és Tóth János sporttársak munkáját külön Köszönet  illeti. Melynek során a nagy tó teljes partvonala és a kertek alatti kistó részlegesen megtisztult.
 

 

*

 

- Egyesületünk 2016. évben 4400 kg, azaz negyvennégy mázsa halat telepített a tóba amelyek 95%-ban méretesek voltak, akadtak közöttük 5-6 kg példányok is.

 

 • *

   

   - 2015 03.26.-án és 31.-én, valamint május 14.-én és 18.-án,  Június 23.-án valamint Július 17.-én.
 • összesen: 26  mázsa méretes ponty került a tóba.

 

*

 

forrás: Délmagyarország  2015 június 06.-i száma, 4. oldal.

 

*

- 05.18.-án  3.000 azaz háromezer darab előnevelt (4-6cm)  S Ü L L Ő   ivadék, valamint 

04.16.-án  2.000 azaz kétezer darab előnevelt (4-6cm)  C S U K A   ivadék  érkezett a tóba.

 

*

 

 

- Egyesületünk tagsága 2015 május 10.-én, 2015 március 21-22, és 28-29.-i hétvégekre szervezett környezetrendezési munkákon összesen: 65 fővel 260 óra időtartamban végzett nádvágást, fűnyírást és part rendezést. A helyek kitakarításával próbáltunk kedvező feltételeket biztosítani a május 17.-i "Vályogos Bajnoka I. forduló" horgászverseny lebonyolításához.

 •  
 • a nagygát 'belüről
 •  

Sajnos sem az enyhe tél, sem a relatív magas tavaszi vízállás nem kedvezett a belső nyövényzet tisztításának. Lehetőségeikhez képest igyekeztünk ideális környezetet teremteni a tavon horgászó, vagy csak a partra kilátógatók számára.

 

03. 21-én az indulás...

 

03. 28-án egy kis fürdözés...

 

A résztvevők munkáját: K ö s z ö n j ü k !

 


 

 

- Szeptember 23.-án  5 mázsa 3. nyaras pikkelyes pontyot  t e l e p í t e t t ü n k.

 

 

 • - Környezet rendezési munkák voltak 2014 szeptember 6.-án

 


 

 

 • - P  O  N  T  Y   telepítés volt  2014 szeptember 5.-én
 • 500 Kg mértes hal került a tóba.

 


 

 

Több év várakozás és némi anyagi támogatás mellett végre meg tudtuk vásárolni ezt a  fűnyíró traktort, ami hatalmas segítséget nyújt a tó körüli fűnyírási munkálatokban. Jelentős beruházás ez az egyesület életében, de aki rendszeresen részt vesz a környezetrendezési munkálatokon az tudja mennyi munkát spórol meg ez a gép egész évben.

Ez egy McCulloch M145-107T típusú 107cm vágószélességgel rendelkező 500 ccm lökettérfogatú oldalkidobós fűnyírótraktor, amit egyesületünk szállítási költséggel együtt 513.310,- ft.-ért vásárolt meg.


Köszönjük  a támogatást!!


Tisztelettel:    Kis Róbert  tómester     

 

     

a szállító járművön,

 

 

a szállítólevél közelről,

 

a jármű.

 

...munka közben.

 


 

 

 • - P  O  N  T  Y   telepítés volt  2014 augusztus 1.-én
 • 500 Kg mértes hal került a tóba.

 

 


 

 

- Részlet a "Délmagyarország" c. napilap 2014 július 28.-i számának 11. oldaláról

forrás: Délmagyarország  2014 július 28.-i száma, 11. oldal

 

- Részlet a "Magyar Horgász" c. havilap 2014 június-i számának 41. oldaláról.

forrás: www.mahor.hu  2014 június 

 


 

 

- 2014 június 06.-i Gyermek horgászverseny végeredményei:  

 


 

 

- Részlet a "Délmagyarország" c. napilap 2014 június 3.-i címlapjából

forrás: Délmagyarország  2014 június 3.-i száma, címlap

 

 

 • - P  O  N  T  Y   telepítés volt  2014 május 14.-én
 • 500 Kg mértes hal került a tóba.

 

2014.01.01 -től jelentős változásokat hozott az új halgazdálkodási törvény.

 


 

 

>>>>

Éppen 6, azaz hatos éve annak hogy ez az oldal útjára indult.

2007. 12. 24.  21:10 CET

A technika ördöge, vagy a szolgáltató akarta hozta úgy, hogy mostanra állt össze minden és végre felkerült ez az oldal a hálóra. Bízunk benne, hogy munkánk nem volt hiábavaló, és sok-sok hasznos információval, érdekességgel fog szolgálni a Kiszombori Sporthorgász Egyesület tagságán túl, minden horgászat iránt érdeklődő látogató számára.

<<<<

 

 

 2013  Október 1.-én kedden telepítés volt,  8 mázsa Ponty került a tóba.

 

Telepítés a tavon 2013 október 01.-én

 

 

Ecsegfalva -i őszi lehalászás,  - innen jöttek a halak -